Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy

Program dotyczy cukrzycy, na którą w Polsce choruje ok. 2,73 mln osób i liczba ta stale wzrasta. Aż 26% chorych z cukrzycą nie jest świadoma tego, że choruje – cukrzyca przez długi czas nie daje o sobie znać.

W 2015 r. w województwie pomorskim cukrzyca typu II była 6. przyczyną wszystkich zgonów.

Do kogo skierowany jest Program?

Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska i gminy Stegna, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób w wieku   35-64 lat.

Cele programu

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu II wśród mieszkańców poprzez:
  • Wczesną identyfikacjaę osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu.

  • Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

  • Redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

  • Podniesienie wiedzy dotyczącej znaczenia stylu życia dla utrzymania i umacniania zdrowia, ( w tym przeciwdziałanie cukrzycy).

  • Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Oszacuj ryzyko

Wykonaj test i przekonaj się, jak wysokie jest Twoje ryzyko

Wykonaj test OGTT

Jeżeli w poprzednim kroku uzyskałeś co najmniej 12 pkt lub masz powyżej 45 lat – wykonaj test obciążenia glukozą

Weź udział w Programie

Jeżeli wynik OGTT będzie wskazywał na stan przedcukrzycowy -skorzystaj z warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych ze specjalistami

Wykorzystaj zdobytą wiedzę i umiejętności

Wprowadź na stałe nawyki prozdrowotne i korzystaj z życia bez cukrzycy!

Poznaj zespół specjalistów:

W naszym interdyscyplinarnym zespole pracują:

Lekarze
Lekarze
Oceniają stan zdrowia i wyniki testu OGTT, ustalają dalsze zalecenia
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Wykonują pomiary antropometryczne,
przekazują materiały edukacyjne, umawiają na pierwsze warsztaty grupowe
Dietetycy
Dietetycy
Omawiają wyniki ankiety, wyjaśniają znaczenie diety w stanie przedcukrzycowym, wydają indywidualne zalecenia dietetyczne
Fizjoterapeuci
Fizjoterapeuci
Wskazują korzyści zdrowotne osiągane poprzez prowadzenie regularnej aktywności fizycznej, ustalają indywidualny plan aktywności fizycznej, przeprowadzają instruktaż zaproponowanych ćwiczeń