Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy

Realizowany w ramach projektu pn. ,,Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy-program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna,,

Projekt dotyczy stanu przedcukrzycowego, który nie leczony prowadzi do cukrzycy, na którą w Polsce choruje ok. 2,73 mln osób i liczba ta stale wzrasta. Aż 26% chorych z cukrzycą nie jest świadoma tego, że choruje – cukrzyca przez długi czas nie daje o sobie znać.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska i gminy Stegna, będących w grupie podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób od 18 roku życia.

Cele projektu

Celem projektu jest zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu II wśród mieszkańców Gdańska i gminy Stegna poprzez:
 • Wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu poprzez wypełnienie testu FINDRISK oraz wykonanie badań przesiewowych.

 • Podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

 • Redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

 • Podniesienie wiedzy dotyczącej znaczenia stylu życia dla utrzymania i umacniania zdrowia, ( w tym przeciwdziałanie cukrzycy).

 • Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt przewiduje zweryfikowanie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u poszczególnych osób poprzez wykonanie testu FINDRISK (FinnishDiabetesRiskScore) oraz wykonanie badań przesiewowych umożliwiających zidentyfikowanie osób będących w stanie przedcukrzycowym. Osoby z wykrytym stanem przedcukrzycowym będą mogły wziąć udział w rocznym programie interwencji zdrowotnej, mającym na celu uniknięcie zachorowania na cukrzycę typu 2, dzięki zmianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i zwiększeniu aktywności fizycznej.

Projekt realizowany jest w kilku wzajemnie powiązanych etapach polegających na:

 • kwalifikacji osób obciążonych ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2 do działań edukacyjnych (na podstawie wyników testu FINDRISK)

 • prowadzeniu badań OGTT ( test obciążenia glukozą) służących identyfikacji osób w stanie przedcukrzycowym oraz, po zakończeniu udziału w programie edukacyjnym, weryfikacji skuteczności interwencji zdrowotnej.

 • przeprowadzeniu programu edukacyjnego w formie złożonego procesu interwencji medyczno-behawioralno-edukacyjnych realizowanego przez interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, psychologów oraz fizjoterapeutów.

Osoby, kóre zakwalifikują się do projektu będą mogły skorzystać z:

 • 2 bezpłatnych badań OGTT

 • 2 konsultacji z lekarzem i pielęgniarką

 • 3 konsultacji z fizjoterapeutą i dietetykiem.

 • 2 warsztatów edukacyjnych

Każdy uczestnik otrzyma, również kompendium wiedzy na temat zdrowego stylu życia przygotowane przez zespół specjalistów.

Wszystkie etapy udziału w projekcie, planowane są indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu w takie sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo badań i konsultacji.

Oszacuj ryzyko

Wykonaj test i przekonaj się, jak wysokie jest Twoje ryzyko

Wykonaj test OGTT

Jeżeli w poprzednim kroku uzyskałeś co najmniej 12 pkt lub masz powyżej 45 lat – wykonaj test obciążenia glukozą

Weź udział w Programie

Jeżeli wynik OGTT będzie wskazywał na stan przedcukrzycowy -skorzystaj z warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych ze specjalistami

Wykorzystaj zdobytą wiedzę i umiejętności

Wprowadź na stałe nawyki prozdrowotne i korzystaj z życia bez cukrzycy!

Poznaj zespół specjalistów:

W naszym interdyscyplinarnym zespole pracują:

Lekarze
Lekarze
Oceniają stan zdrowia i wyniki testu OGTT, ustalają dalsze zalecenia
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Wykonują pomiary antropometryczne,
przekazują materiały edukacyjne, umawiają na pierwsze warsztaty grupowe
Dietetycy
Dietetycy
Omawiają wyniki ankiety, wyjaśniają znaczenie diety w stanie przedcukrzycowym, wydają indywidualne zalecenia dietetyczne
Fizjoterapeuci
Fizjoterapeuci
Wskazują korzyści zdrowotne osiągane poprzez prowadzenie regularnej aktywności fizycznej, ustalają indywidualny plan aktywności fizycznej, przeprowadzają instruktaż zaproponowanych ćwiczeń