Uczestnicząc w projekcie możesz wybrać jeden spośród dwóch bezpłatnych rodzajów podstawowych badań laboratoryjnych, które pozwalają stwierdzić stany przedcukrzycowe:

  • jednokrotnego oznaczenia stężenia glukozy w osoczu na czczo (fasting plasma glucose, dalej oznaczanego jako FPG)

lub

  • doustnego testu tolerancji glukozy (oral glucose tolerance test, dalej oznaczanego jako OGTT).

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną musisz samodzielnie podjąć decyzję co do wyboru rodzaju badania laboratoryjnego korzystając z poniższych informacji:

  • Oba testy (FPG i OGTT) są dopuszczone do diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
  • Czas badania w teście FPG nie będzie dłuższy niż kilka minut, co wynika z konieczności jednokrotnego pobrania krwi.
  • Czas badania w teście OGTT wyniesie nie mniej niż 2 godziny i kwadrans oraz nie powinien przekroczyć 3 h, co wynika z konieczności spożycia roztworu 75 g glukozy oraz powtórnego pobrania krwi po 2 h od spożycia glukozy. Dwugodzinny okres między wypiciem roztworu zawierającego 75 g glukozy a pobraniem próbki krwi musisz spędzić w miejscu wykonania testu, w spoczynku (siedząc).
  • Test OGTT pozwala na wykrycie, podobnie jak test FPG, nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG, impaired fasting glucose) ale także nieprawidłowej tolerancji glukozy (IGT, impaired glucose tolerance) i pozwala w stopniu większym niż FPG na stwierdzenie podejrzenia cukrzycy.
  • Stanem przedcukrzycowym umożliwiającym Twój dalszy udział w Projekcie jest opisany powyżej IFG i/lub IGT.
  • Stosując się do zaleceń Programu, rekomendujemy i uprzejmie prosimy o rozważenie w pierwszej kolejności możliwości skorzystania z testu OGTT, jako bardziej czułego narzędzia diagnozy stanów przedcukrzycowych.