Mieszkańcom Gdańska, którzy zakwalifikują się do projektu oferujemy możliwość wykonania dodatkowego, bezpłatnego badania serologicznego w kierunku obecności przeciwciał SARS CoV-2.

Po co płacić ! Oferujemy test bezpłatny i wykonany przez profesjonalne laboratorium.

Uwaga, ilość bezpłatnych badań jest ograniczona.

 


 

Czym jest badanie serologiczne przeciwciał SARS-COV-2?

Badanie polega na oznaczaniu przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 i będącego przyczyną pandemii. Przeciwciała są wykrywane we krwi żylnej.

Rolę testów serologicznych szczególnie podkreśla się w rozpoznawaniu infekcji u osób bez objawów klinicznych oraz jako epidemiologiczne badanie retrospektywne pozwalające na wykrycie osób, które miały w przeszłości kontakt z wirusem i mogły wytworzyć mechanizmy odporności.

Powstawanie przeciwciał wymaga czasu i zbyt wczesne wykonanie testu może dać wynik fałszywie ujemny. Związane to jest z tzw. „okienkiem serologicznym”, czyli okresem pomiędzy wniknięciem wirusa do organizmu i rozpoczęciem przez układ odpornościowy produkcji przeciwciał. W przypadku COVID-19 okres ten wynosi 7-14 dni.
Przeciwciała mogą być wykrywane przez dłuższy czas, pomimo że wirus  będzie już nieobecny w komórkach śluzówki.

Badanie polecane jest wszystkim osobom, które chcą sprawdzić, czy miały kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Warto pamiętać, że część zakażeń tym wirusem przebiega bez żadnych objawów lub z niecharakterystycznymi łagodnymi objawami towarzyszącymi innym infekcjom układu oddechowego.


Uwaga!

Pamiętaj, że obecność przeciwciał nie gwarantuje całkowitej odporności na ponowne zachorowanie na COVID-19, zwłaszcza w przypadku wystąpienia kolejnej mutacji wirusa. Dodatni wynik badania nie jest podstawą do zaniechania bezpiecznych zachowań społecznych (zakrywanie ust/nosa, zachowanie higieny i dystansu).

Dodatni wynik nie wyklucza zaszczepienia się, tym bardziej, że przeciwciała powstałe po przechorowaniu i po szczepieniu mogą się różnić mechanizmem reagowania na ponowne wniknięcie wirusa do organizmu.